dr hab. Dorota Sylwestrzak

Pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, samorządu terytorialnego, publicznego prawa konkurencji.