dr Ewa Betańska

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego UW, Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Prawniczych i Sądowych ILS UW, gdzie od 2009 r. wykłada przekład prawniczy i prawo francuskie. Autorka publikacji z zakresu tłumaczenia prawniczego w czasopismach „Lingua Legis” i „Comparative Legilinguistics”.