dr Ewa Milczarek

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa nowych technologii i praw człowieka.