dr Ewa Tuora-Schwierskott

Jest doktorem prawa na wydziale prawa uniwersytetu w Regensburgu/Bawaria. Od 2001 roku prowadzi wykłady na temat techniki tłumaczeń prawniczych w Centrum Języków i Komunikacji tegoż uniwersytetu. Swoje doświadczenia czerpie ponadto z działalności w Niemiecko-Polskim Stowarzyszeniu Prawniczym z siedzibą w Berlinie (www.dpjv.de). Stworzyła niemiecko-polski prawniczy bank danych z rozszerzonym słownikiem prawniczym (www.de-iure-pl.org), przydatny w pracy prawników oraz studentów prawa.


Ist Doktor des Rechts an der juristischen Fakultät der Universität Regensburg/ Bayern. Seit 2001 unterrichtet sie die Techniken der juristischen Übersetzung im Zentrum für Sprache und Kommunikation. Als wichtige Quelle ihrer Erfahrungen dient ihre Tätigkeit in der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung, e.V. mit Sitz in Berlin (www.dpjv.de). Sie schuf eine deutsch-polnische juristische Datenbank mit einem juristischen Wörterbuch (www.de-iure-pl.org), die sowohl Juristen als auch Studenten in ihrer Arbeit unterstützen soll.