Halina Cyrulska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu, wieloletni pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w latach 2012–2015 pracownik organu prowadzącego szkoły, ewaluator, ekspert MEN. Trenerka KOWEZiU, współautorka publikacji szkoleniowych dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Koordynatorka programów współfinansowanych z EFS. Czynny egzaminator w zakresie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukończyła studia podyplomowe w zakresie ewaluacji dydaktycznej i egzaminowania, zarządzania oświatą i dydaktyki przedsiębiorczości, edukacji specjalnej z pedagogiką wspierającą.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.