Jacek Wilczewski

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie łączności elektronicznej oraz prawie związanym z inwestycjami dotyczącymi infrastruktury technicznej. Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, jak również z przedsiębiorcami i izbami gospodarczymi. W ramach kancelarii prawnej, w której jest wspólnikiem, prowadził obsługę prawną budowy sieci telekomunikacyjnych kablowych i telefonii komórkowej, w tym uczestniczył w bardzo wielu postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych. Jest współautorem założeń do ustawy o wspieraniu rozwoju sieci szerokopasmowych. Od kilku lat uczestniczy jako doradca prawny w przygotowaniu i realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków unijnych (m.in. kierował zespołem prawników, którzy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w 2011 r. uzyskali zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej w ramach największego tego typu projektu inwestycyjnego w Europie – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej).

 • Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej
  Niniejsza publikacja stanowi zbiór wykładów wygłoszonych na konferencji naukowej "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii", która odbyła się w...
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2010 | Wersja: PDF
  59,00 zł
  Najniższa cena: 50,15 zł
  Niniejsza publikacja stanowi zbiór wykładów wygłoszonych na konferencji naukowej "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii", która odbyła się w...