adw. Jakub Jacyna †

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 1997 r.

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, skarbnik ORA w Warszawie (2013-2020), zastępca sekretarza ORA w Warszawie (2010-2013), członek ORA w Warszawie (od 2004 r.), zastępca członka ORA w Warszawie (2001-2004), rzecznik prasowy ORA w Warszawie (2004-2007, 2007-2010), członek Komisji Klubowej ORA (2001-2004), członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich (od 2001), wykładowca aplikantów adwokackich. Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBA im. W. Bayera (2000-2002, 2002-2005, 2005-2008), prezes Zarządu Fundacji Adwokatury Polskiej NRA (2005-2008). Członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego NRA (2002-2005, 2005-2008), członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury NRA (2005-2008), członek Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury NRA (2005-2008).

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2009 r.