Jakub Ławicki

Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego WPiA UŁ, aplikant adwokacki przy ORA w Łodzi. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa karnego materialnego, procesowego i międzynarodowego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat mowy nienawiści w prawie karnym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.