Katarzyna Golat

Sędzia WSA w Warszawie, autorka i współautorka ponad dziesięciu publikacji książkowych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego oraz cywilnego, jak również publikacji prawniczych w czasopismach fachowych. Długoletni pracownik w organach administracji publicznej, w tym jako Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Specjalizuje się jako wykładowca w prawie administracyjnym i postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.