dr Katarzyna Piotrowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce raportowania działalności innowacyjnej. Autorka licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej, krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, identyfikacji, pomiaru, wyceny, ewidencji i prezentacji prac badawczo-rozwojowych w rachunkowości, audytu wewnętrznego i analizy finansowej. Wieloletni praktyk gospodarczy, ma bogate doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych, rachunkowości projektów unijnych. Jest doradcą w zakresie ustalania polityki rachunkowości, stosowania przepisów prawa bilansowego i podatkowego w spółkach kapitałowych.