dr Konrad Andrzej Politowicz

Jest doktorem nauk prawnych, absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów politologicznych na Uniwersytecie Opolskim, wieloletnim pracownikiem Sekcji Wykonawczej Sądu Rejonowego w Opolu.

 • Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym
  15% taniej
  Promocja
  Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2014 | Wersja: PDF
  84,15 zł 99,00 zł
  Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...