Konrad Sarzyński

Doktorant, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.