dr Krzysztof Olszak

Starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym. Od 2014 r. prowadzi zajęcia dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w ramach Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa. Ukończył stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo na WPiA UW oraz aplikację adwokacką. Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Pogłębiał swoją wiedzę prawniczą w ramach stypendium na Uniwersytecie Complutense w Madrycie oraz prowadził tam projekt badawczy. Autor publikacji z zakresu m.in. prawa handlowego, cywilnego i publicznego.