dr hab. Leszek Bosek, prof. UW

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2016–2018 prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego oraz w Pracowni Prawa Medycznego i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law oraz Wolnym Uniwersytecie w Berlinie; autor ponad 120 publikacji naukowych, a także współredaktor sześciotomowej serii System Prawa Medycznego oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I–II (współredaktor prof. M. Safjan).