Magdalena Szyszko

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości i Rynku Finansowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Współpracuje również z Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół problematyki polityki monetarnej, w szczególności wykorzystania prognoz inflacji przez banki centralne wdrażające nowoczesne strategie polityki pieniężnej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.