Magdalena Szyszko

Jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości i Rynku Finansowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Współpracuje również z Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół problematyki polityki monetarnej, w szczególności wykorzystania prognoz inflacji przez banki centralne wdrażające nowoczesne strategie polityki pieniężnej.

 • Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej
  15% taniej
  Promocja
  Książka jest monografią o wykorzystaniu prognoz inflacji w polityce pieniężnej czterech krajów Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Opracowanie zawiera niedostępną dotychczas w...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2009 | Wersja: Druk, PDF
  37,40 zł 44,00 zł
  Książka jest monografią o wykorzystaniu prognoz inflacji w polityce pieniężnej czterech krajów Europy Środkowej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Opracowanie zawiera niedostępną dotychczas w...