Magdalena Zielińska

Absolwentka prawa a także administracji na Wydziale Prawa i Administracji UWM, obecnie pracownik tego Wydziału. Interesuje się historycznymi korzeniami współczesnego prawa cywilnego oraz unifikacją prawa prywatnego w zakresie umów konsumenckich w Unii Europejskiej. Uczestniczka szeregu międzynarodowych konferencji oraz grantów i projektów międzynarodowych, między innym finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Prowadziła wykłady w ramach programu Erasmus we Włoszech, Hiszpanii, na Łotwie.