dr Marcin Michalak

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Prawa WPiA UG. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii prawa amerykańskiego oraz historii prawa medycznego. Uczestnik Sherwin B. Nuland Summer Institute in Bioethics na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych Ameryki (2011), stypendysta Narodowego Centrum Nauki w programie ETIUDA, w ramach którego odbył czteromiesięczny staż naukowy na Yale University (2015–2016).