dr Marek Domagała

Doktor nauk prawnych; radca prawny; w latach 2008–2017 pracował w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura TK; obecnie zatrudniony w Wydziale Studiów nad Orzecznictwem i Analiz Prawnych Biura Służby Prawnej Trybunału; zajmuje się prawem konstytucyjnym, pograniczem prawa karnego i administracyjnego oraz prawem dostępu do informacji publicznej.

 • Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA
  %
  Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce skupiono się głównie na...
  Seria: Zbiory Orzecznictwa Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF, ePub, MOBI
  101,15 zł
  119,00 zł
  Najniższa cena: 89,25 zł
  Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce skupiono się głównie na...