Maria Dowgielewicz

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2011 r. związana z Biurem Kontroli Urzędu m.st. Warszawy, wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w kancelariach prawnych.