prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w Łodzi oraz profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Adwokat. Autorka publikacji, opracowań i ekspertyz z zakresu europejskiego prawa gospodarczego, publicznego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego, funduszy unijnych. Wykładała na zaproszenie organizacji pozauniwersyteckich, w tym m. in. Instytutu Europejskiego w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, szkolenia sędziów i prokuratorów, wykłady dla przedsiębiorców Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Wykłady jako visiting profesor na Wydziałach Prawa: w Burgos, San Sebastian, Walencji (Hiszpania), w Bari (Włochy), w Helsinkach (Finlandia).

 • Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia
  Nowość
  W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i...
  Seria: Leksykony prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
  94,05 zł 99,00 zł
  W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i...