dr Mariusz Dybał

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.