dr hab. Mariusz Krzysztofek

Doktor nauk prawnych, doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz prowadzeniu szkoleń, audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w ponad 100 instytucjach reprezentujących wiele sektorów. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej. Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako "Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014" oraz "Trener XX-lecia". Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Autor kilku książek na temat ochrony danych osobowych. Ekspert w programach telewizyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.