Mariusz Kuźma

Prawnik, wspólnik w K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c. – Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium PAN na kierunku Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrza. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych; w przeszłości współpracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako członek zespołu kontrolującego postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz doradca prawny w zakresie zamówień publicznych. Jako Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nadzorował planowanie, wykonywanie i sprawozdawczość budżetu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; w Ministerstwie Sportu odpowiedzialny za zamówienia publiczne, przekazywanie i kontrolę realizacji dotacji celowych; w Ministerstwie Finansów przez 9 lat zajmował się tworzeniem i udoskonalaniem systemu zamówień publicznych w resorcie oraz centrali Ministerstwa, a także wykonywaniem, a następnie nadzorowaniem zamówień publicznych w MF; doradca wykonawców oraz zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor kilkudziesięciu publikacji, zwłaszcza z zakresu zamówień publicznych, oraz kilku książek z tego zakresu wydanych przez renomowane wydawnictwa. Twórca szkoleń e-learnigowych i webcastowych. Od 2008 r. doradca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.