Mariusz Trojański

Specjalista przetwarzania informacji i zarządzania wiedzą w systemach wielowarstwowych, stypendysta University of Oxford, MBA w American Management and Business Administration Institute (Cambridge, MA, USA), tłumacz i autor ponad 60 artykułów; Information processing and knowledge management in multilayer systems specialist, scholarschip holder of the University of Oxford, MBA in American Management and Business Administration Institute (Cambridge, MA, USA), translator and author of above 60 atricles.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.