dr Monika Brzozowska-Pasieka

Adwokat, doktor nauk prawnych, autorka szeregu książek i publikacji na temat prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej (m.in. „Prawo prasowe w kazusach” „Informacja publiczna w instytucji kultury”). Specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej, prawie prasowym, prawie mediów.

Doświadczony trener – wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie informacji publicznej (od 2017 r. prowadzi szkolenia w ramach KSSiP w całej Polsce – wszystkie apelacje, średnia ocen uzyskana z dotychczasowych 5,8 w skali od 1-6); znawca problematyki sądowej z uwagi na wcześniejszą pracę na stanowisku Asystenta Prasowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie (udostępnienia informacji publicznej, udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wyroków i postanowień, a także zamówień publicznych czy spraw kadrowych). Dotychczas przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu swojej specjalizacji i przeszkoliła kilka tysięcy osób. Potrafi mówić o prawie językiem nieprawniczym.

Prowadzi stałą obsługę urzędów – w zakresie prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum w Auschwitz. Występowała w wielu sprawach administracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej. Od 2009 r prowadzi szkolenia dla urzędów administracji rządowej, samorządowej, zakładów budżetowych, sądów, szpitali, wojska.