Monika Chrońska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej RIO w Łodzi.