dr Monika Król-Stępień

biegły rewident, współwłaściciel i Partner zarządzający w firmie audytorskiej Quatro sp. z o.o. we Wrocławiu, Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odział Dolnośląski we Wrocławiu. W latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz wieloletni biegły sądowy.
Oprócz czynnej działalności audytorskiej prowadzi działalność dydaktyczną, która obejmuje wykłady i zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla księgowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów na temat: sprawozdawczości i analizy finansowej, kontroli wewnętrznej, instrumentów finansowych, audytu finansowego, usług atestacyjnych, rachunkowości podatkowej oraz informatyzacji rachunkowości.

Jest biegłym rewidentem i dyplomowanym księgowym, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członkiem Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce oraz członkiem zespołu roboczego przy Komitecie Standardów Rachunkowości, którego celem jest zidentyfikowanie koniecznych zmian w ustawie o rachunkowości w obszarze informatycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, doradztwie w zakresie rozwiązań o obszarze IT. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu.

Autorka i współautorka ekspertyz m.in. na rzecz Komitetu Standardów Rachunkowości, prokuratury, sądu oraz opinii prywatnych z zakresu sprawozdawczości finansowej, wyceny podmiotów gospodarczych czy procesów restrukturyzacji (połączeń lub przekształceń spółek).

 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz + wzory do pobrania
  %
  Bestseller
  Praktyczny komentarz do ustawy o rachunkowości z przykładami, wskazówkami oraz wzorami dokumentów do pobrania. Zawiera wyjaśnienie jak w praktyce prowadzenia ksiąg rachunkowych stosować zapisy...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk
  279,65 zł
  329,00 zł
  Najniższa cena: 263,20 zł
  Praktyczny komentarz do ustawy o rachunkowości z przykładami, wskazówkami oraz wzorami dokumentów do pobrania. Zawiera wyjaśnienie jak w praktyce prowadzenia ksiąg rachunkowych stosować zapisy...