dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ

dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Ośrodka Badań Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca i nauczyciel akademicki. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch obszernych monografii, dotyczących prawa rolnego, prawa o notariacie, prawa nieruchomości oraz prawa spadkowego, także w ujęciu komparatystycznym. Współautor licznych komentarzy do ustaw, systemów oraz podręczników akademickich. Członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń prawników agrarystów. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny WPiA UJ prowadzi liczne szkolenia dla notariuszy i aplikantów notarialnych w szczególności z zakresu obrotu nieruchomościami rolnymi i gruntami leśnymi. Jest również autorem lub współautorem szeregu opinii prawnych i publikacji praktycznych w powyższym zakresie. Od 2010 roku - notariusz w Krakowie.

 • Notariat. Czynności notarialne. Praxis
  Bestseller
  Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów pracy notariusza. Komentarz udziela odpowiedzi na problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych. Publikacja zawiera również liczne...
  Seria: Praxis
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk
  349,00 zł
  Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów pracy notariusza. Komentarz udziela odpowiedzi na problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych. Publikacja zawiera również liczne...