dr Paweł Czarnecki

dr Paweł Czarnecki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UKSW, adwokat, autor publikacji z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.