dr Paweł Dzienis

Doktor nauk prawnych; sędzia, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor licznych publikacji z prawa cywilnego, postępowania cywilnego, egzekucji sądowej i ustroju sądów, w latach 2015–2018 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. Członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych.