Paweł Jaśkiewicz

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Członek Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi. Członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Aktywny wykładowca w zakresie szeroko pojętych finansów publicznych. Autor wielu publikacji dotyczących działalności pożytku publicznego, zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.