dr hab. Paweł Mielcarek

dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania innowacjami, podejścia procesowego do zarządzania oraz zarządzania strategicznego.