dr Paweł Sadowski

dr Paweł Sadowski - absolwent Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS. Od 2015 r. sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UMCS. Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu. Wykładowca i kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej oraz Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w ochronie zdrowia. Od 2006 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska. W swojej pracy orzeczniczej orzeka w szczególności w sprawach z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, oddziaływań na środowisko, prawa wodnego, prawa górniczego i geologicznego oraz zagospodarowania przestrzennego i transportu. Współautor podręczników akademickich z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju organów państwowych (pod redakcją prof. dr hab. Wiesława Skrzydło „Polskie Prawa Konstytucyjne”, pod red. prof. Ewy Gdulewicz „Konstytucyjny system organów państwowych”), z zakresu prawa ochrony środowiska (pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Stelmasiaka „Prawo ochrony środowiska”) oraz artykułów naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Autor monografii dotyczącej funkcjonowania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureat nagrody im. Grzegorza Leopolda Seidlera i Rzecznika Prawa Obywatelskich.

 • Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego + wzory do pobrania
  Nowość Bestseller
  Praktyczny przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Poradnik przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne...
  Seria: Vademecum specjalisty
  Rok wydania: 2024 | Wersja: Druk
  199,00 zł
  Najniższa cena: 159,20 zł
  Praktyczny przewodnik dla osób pełniących funkcję radnego. Poradnik przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące działania samorządu terytorialnego, z którymi osoby sprawujące funkcje publiczne...
 • Precedens sądowy w polskim porządku prawnym
  Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące roli oraz potencjału praktyki precedensowej w polskim porządku prawnym (jako porządku prawa stanowionego), ujętych z kilku różnych punktów widzenia...