dr Piotr Oleksy

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce sprawozdawczości finansowej. Autor publikacji z zakresu analizy finansowej, kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego oraz bezpieczeństwa finansowego. Do najważniejszych obszarów badawczych należą: problematyka wyceny majątku oraz zobowiązań, pomiar efektywności działania, wybrane aspekty kontroli zarządczej, projektowanie sprawozdawczości wewnętrznej, planowanie finansowe. W pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego, organizacji rachunkowości, rachunkowości budżetowej. Ma bogate doświadczenie praktyczne z zakresu rachunkowości i analizy finansowej, w szczególności w sektorze bankowym. Obecnie pracuje na stanowisku eksperta w Wydziale Rachunkowości w PKO BP, gdzie zdobył bogate doświadczenie związane z ewidencją księgową specyficznych produktów bankowych oraz ich prezentacji w sprawozdawczości wewnętrznej.