dr Radosław Bulejak

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Senior Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem monografii i publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego. Prelegent podczas konferencji, szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt-Universität und Universität Wrocław.