dr Radosław Bulejak

Asystent sędziego w WSA we Wrocławiu, delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, autor glos i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz warsztaty dla asystentów sędziego WSA z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.