Sebastian Firkowski

Główny specjalista w Urzędzie Miasta Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Administratywista z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań w imieniu samorządowego organu egzekucyjnego. Specjalizuje się w procedurze administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz ogólnego postępowania administracyjnego.