dr Sebastian Kowalski

Sędzia, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego, wykładowca studiów podyplomowych dla sędziów i prokuratorów, specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego, autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z tej dziedziny prawa.