adw. dr Sonia Głogowska

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat wykonujący zawód przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych.

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat wykonujący zawód przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych.