prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan

Kierownik Katedry Katedry Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, laureat nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.