Wojciech Kotowski

Zawodowo związany z organami prokuratury. Pełni funkcje sekretarza redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo", wydawanego przez Prokuraturę Generalną, i redaktora naczelnego miesięcznika "Paragraf na Drodze", wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Od wielu lat profesjonalnie zajmuje się prawnymi i kryminalistycznymi problemami ruchu drogowego. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych, m.in. Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeń (Warszawa 2001), Prawo o ruchu drogowym. Komentarz (Warszawa 2002, 2004, 2011), Kodeks wykroczeń. Komentarz (Warszawa 2004, 2007, 2009), Ustawa o Policji. Komentarz (Warszawa 2004, 2008, 2011), Straż miejska. Komentarz (Warszawa 2004), Ochrona osób i mienia. Komentarz (Warszawa 2004), Prawne problemy ruchu drogowego. Komentarz (Warszawa 2009), Uprawnienia mandatowe. Komentarz (Warszawa 2011), i ponad 800 publikacji prasowych, w większości poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.