dr Wojciech Marchwicki

Adwokat oraz attorney-at-law (New York), sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, absolwent prawa i historii na UAM w Poznaniu oraz Harvard Law School (LL.M.), doktor nauk prawnych. Jest autorem m.in. monografii Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna. W latach 2010–2014 był członkiem Komisji Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współpracuje z działem postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Hogan Lovells.