Nowość

Rękojmia konsumencka. Komentarz

 • 299,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie regulacji rękojmi w umowach sprzedaży konsumenckiej oraz umowach o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Zakresem publikacji objęte są przepisy ustawy o prawach konsumenta, a także przepisy kodeksu cywilnego... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie regulacji rękojmi w umowach sprzedaży konsumenckiej oraz umowach o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Zakresem publikacji objęta została regulacja ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.), a także przepisów ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

Regulacja ta została przedstawiona w świetle prawa unijnego, tj. m.in.:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 1),
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z 20.5.2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą dyrektywę 1999/44/WE (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 28).
 • oraz w uzasadnionym zakresie z perspektywy historycznoprawnej i wykładni norm prawa unijnego dokonanej przez TSUE.

W komentarzu przedstawiono także wątpliwości związane ze zgodnością prawa polskiego z prawem unijnym oraz sformułowano wnioski dotyczące właściwej wykładni prawa krajowego pozostającej w zgodności z prawem unijnym oraz niekiedy sformułowano także zagadnienia uzasadniające skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE.

Rozważania podjęte w komentarzu mają charakter zarówno naukowy, jak i praktyczny.

Pozycja ta będzie stanowić niezastąpioną pomoc dla praktyków, w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Komentarz będzie również przydatny dla przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Ustawa o prawach konsumenta (wyciąg)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Objaśnienie terminów
 • Art. 3. Wyłączenie stosowania
 • Art. 4. Wyłączenie stosowania
 • Art. 6. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności, odpowiednie stosowanie
 • Art. 7. Niemożność zrzeczenia się praw przez konsumenta; postanowienia mniej korzystne
 • Art. 7a. Termin odpowiedzi na reklamację
 • Art. 7aa. Zastosowanie przepisów

Rozdział 5a. Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta

 • Art. 43a. Zastosowanie przepisów rozdziału
 • Art. 43b. Towar zgodny z umową
 • Art. 43c. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową
 • Art. 43d. Naprawa lub wymiana
 • Art. 43e. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy
 • Art. 43f. Powstrzymanie się z zapłatą ceny
 • Art. 43g. Odstępstwo, gwarancja

Rozdział 5b. Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

 • Art. 43h. Dookreślenie pojęcia
 • Art. 43i. Wyłączenie zastosowania przepisów
 • Art. 43j. Dostarczenie, odstąpienie
 • Art. 43k. Zgodność z umową
 • Art. 43l. Odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • Art. 43m. Niezgodność z umową treści lub usługi
 • Art. 43n. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy
 • Art. 43o. Zobowiązania przedsiębiorcy
 • Art. 43p. Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 • Art. 43q. Wypowiedzenie umowy

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 508
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 880 g
 • ISBN: 978-83-8356-140-0
 • EAN: 9788383561400
 • Kod serwisu: 0A007700

Kategorie