InsurTech. Nowe technologie w branży ubezpieczeń

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące prawnych aspektów problematyki InsurTech. Publikacja zawiera informacje przydatne z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych, wprowadzających kolejne rozwiązania oparte na nowych technologiach oraz działaniach zmierzających do digitalizacji działalności... więcej ›

Opis książki

InsurTech (Insurance Technology) to zaawansowane technologicznie instytucje ubezpieczeniowe lub firmy współpracujące z sektorem ubezpieczeniowym.

Publikacja stanowi pierwsze w Polsce, prekursorskie opracowanie dotyczące prawnych aspektów problematyki InsurTech. Publikacja zawiera informacje przydatne z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych, wprowadzających kolejne rozwiązania oparte na nowych technologiach oraz działaniach zmierzających do digitalizacji działalności.

W publikacji omówiono zagadnienia związane z:

 • e-płatnościami,
 • ochroną danych osobowych w Insurtech,
 • branżą Insurtech a cyberbezpieczeństwem,
 • sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym w branży ubezpieczeń,
 • ubezpieczeniami sztucznej inteligencji,
 • innowacyjnymi produktami ubezpieczeniowymi,
 • digitalizacją i automatyzacją procesu likwidacji szkód,
 • sądownictwem w sprawach z zakresu InsurTech,
 • branżą Insurtech w wybranych ustawodawstwach świata.

Publikacja ta skierowana jest zwłaszcza do wykonawców wszelkich zawodów prawniczych, w tym: adwokatów, radców prawnych, sędziów a także aplikantów zawodów prawniczych, pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych. Z publikacji skorzystają także brokerzy ubezpieczeniowi, brokerzy reasekuracyjni, agenci ubezpieczeniowi oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.

Spis treści

Autorzy

Przedmowa

Wykaz skrótów

Bibliografia

Część I. Nowe technologie w sektorze ubezpieczeń

Rozdział 1. InsurTech – zarys zjawiska

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Definicja
 • 3. InsurTech a FinTech, RegTech i LegalTech
 • 4. Wybrane rozwiązania technologiczne w InsurTech oraz obszary ich zastosowania
 • 5. Tworzenie nowych rozwiązań InsurTech
 • 6. Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem InsurTech
 • 7. Podsumowanie

Rozdział 2. IBAC a ubezpieczenia

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zastosowanie IBAC w sektorze ubezpieczeń
  • 2.1. Danatyzacja oraz dokument 3.0 podstawą dla nowych produktów w ubezpieczeniach
  • 2.2. Internet Rzeczy w ubezpieczeniach
  • 2.3. DLT, blockchain czy zwykły zapis w chmurze?
  • 2.4. AI jako element IBAC
  • 2.5. Cyberbezpieczeństwo w IBAC
 • 3. Jak wpływa IBAC na ubezpieczenia?

Rozdział 3. Sztuczna inteligencja w ubezpieczeniach

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie sztucznej inteligencji
 • 3. Przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze ubezpieczeń
 • 4. Wybrane problemy prawne związane z wykorzystaniem AI w sektorze ubezpieczeń
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 4. Blockchain i smart contract w sektorze ubezpieczeniowym

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Blockchain, smart contract, kryptoaktywa
 • 3. Przykłady wykorzystania blockchaina i smart contract w sektorze ubezpieczeń
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 5. Internet Rzeczy

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. IoT w InsurTech
 • 3. Wyzwania regulacyjne
 • 4. Podsumowanie

Część II. Dane w ubezpieczeniach

Rozdział 1. Zaawansowana analityka i zarządzanie danymi w ubezpieczeniach

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Definicja zaawansowanej analityki i zarządzania danymi
 • 3. Dostęp do nowych źródeł danych
 • 4. Elektroniczna identyfikacja klientów
 • 5. Obszary wykorzystania zaawansowanej analityki
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 2. Przetwarzanie danych osobowych w branży ubezpieczeniowej w dobie InsurTech – zagadnienia wybrane

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w branży ubezpieczeniowej
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Zawarcie i wykonanie umów ubezpieczenia
  • 2.3. Ustalanie wysokości składek ubezpieczeniowych i retencja danych
 • 3. Prawa podmiotów danych w branży ubezpieczeniowej
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Obowiązki informacyjne
  • 3.3. Uprawnienia podmiotów danych
   • 3.3.1. Prawo dostępu do danych
   • 3.3.2. Prawo do sprostowania
   • 3.3.3. Prawo do usunięcia danych
   • 3.3.4. Prawo ograniczenia przetwarzania
   • 3.3.5. Prawo do przenoszenia danych
   • 3.3.6. Prawo sprzeciwu
 • 4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie w branży ubezpieczeniowej
 • 5. Wybrane obowiązki administratorów
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Obowiązek zapewnienia zgodności
  • 5.3. Obowiązek uwzględniania prywatności w fazie projektowania i prywatność jako ustawienie domyślne
  • 5.4. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
  • 5.5. Ocena skutków dla ochrony danych
  • 5.6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 3. Bezpieczeństwo danych w sektorze ubezpieczeń

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Bezpieczeństwo technologii informatycznych (cyberbezpieczeństwo)
 • 3. Zagadnienie weryfikowania tożsamości i autentyczności w sektorze ubezpieczeń
 • 4. Problemy i wyzwania
 • 5. Podsumowanie

Część III. Digitalizacja sektora ubezpieczeń

Rozdział 1. Digitalizacja kontraktów w ubezpieczeniach

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Umowa w postaci elektronicznej – zarys zagadnienia
 • 3. Ewolucja formy umowy ubezpieczenia
 • 4. Automatyzacja procesów zawierania umów
 • 5. Digitalizacja umów ubezpieczenia – wybrane aspekty procesowe
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 2. Robodoradztwo w sektorze ubezpieczeniowym

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Pojęcie i rodzaje robodoradztwa
 • 3. Wybrane regulacje prawne dla robodoradztwa
 • 4. Szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania robodoradztwa
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Rozwiązania chmurowe w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Chmura obliczeniowa – zarys zagadnienia
 • 3. Komunikat UKNF z 23.1.2020 r. dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej
 • 4. Standard wdrożeń przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • 5. Chmura obliczeniowa w świetle DziałUbezpReasU
 • 6. Korzystanie z chmury obliczeniowej a przetwarzanie danych osobowych
 • 7. Wytyczne EIOPA dotyczące outsourcingu do dostawców usług chmury obliczeniowej
 • 8. Podsumowanie

Rozdział 4. Automatyzacja i digitalizacja procesów likwidacji szkód

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Automatyzacja i digitalizacja procesów likwidacji szkód
 • 3. Zastosowanie nowych technologii w prewencji oszustw ubezpieczeniowych
 • 4. Podsumowanie

Część IV. Wybrane innowacyjne produkty ubezpieczeniowe

Rozdział 1. Ubezpieczenia cyberryzyk

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Co to jest cyberryzyko i jak nim zarządzać?
 • 3. Cyberubezpieczenia jako metoda zarządzania gospodarką cyfrową
 • 4. Przedmiot i zakres cyberubezpieczenia
  • 4.1. Czy cyberryzyko potrzebuje dedykowanych produktów?
  • 4.2. Ryzyko odpowiedzialności czy finansowe?
  • 4.3. Jedna umowa, wiele triggerów
  • 4.4. Zakres ochrony to także wyłączenia
  • 4.5. Wzajemność i współpraca w służbie prewencji cyberryzyka
 • 5. Konkluzje – cyberubezpieczenia jako prekursor nowego modelu ochrony ubezpieczeniowej

Rozdział 2. Umowa ubezpieczenia dóbr wirtualnych i kont na serwerze gry

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Dobro wirtualne i konto na serwerze gry – wyjaśnienie pojęć
 • 3. Umowa ubezpieczenia dóbr wirtualnych oraz kont gry
  • 3.1. Przedmiot ubezpieczenia
  • 3.2. Ochrona ubezpieczeniowa
 • 4. Potencjalne kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń dóbr wirtualnych i kont gry
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 3. Ubezpieczenie sztucznej inteligencji

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniami AI
  • 2.1. Aktualny stan prawny
  • 2.2. Odpowiedzialność za systemy sztucznej inteligencji – propozycje uregulowań w rezolucji i AI Act
 • 3. Ubezpieczenia OC systemów sztucznej inteligencji
 • 4. Ocena proponowanych rozwiązań
 • 5. Podsumowanie

Część V. InsurTech – między bezpieczeństwem a funkcjonalnością

Rozdział 1. Etyka jako regulator dla InsurTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Etyka sztucznej inteligencji
 • 3. Problem objaśnialności sztucznej inteligencji
 • 4. Etyka AI w sektorze ubezpieczeń
 • 5. Podsumowanie

Rozdział 2. Compliance w InsurTech

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego i zarządzanie ryzykiem cyberbezpieczeństwa w systemie zarządzania zakładem ubezpieczeń
 • 3. Kluczowe przepisy prawa i wytyczne właściwych organów w zakresie compliance IT
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Wytyczne KNF
  • 3.3. Dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania atakom DDoS
  • 3.4. Stanowisko KNF w zakresie identyfikacji klienta instytucjonalnego i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym
  • 3.5. Wytyczne EIOPA
  • 3.6. Ustawodawstwo krajowe i unijne
 • 4. Podsumowanie

Rozdział 3. Wykorzystanie technologii rozproszonego rejestru i smart contract w sektorze ubezpieczeń a ochrona praw konsumenta

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ochrona praw konsumentów w umowach ubezpieczenia
 • 3. Korzyści i ryzyka związane z wykorzystaniem blockchaina i smart contract w umowie ubezpieczenia w obrocie konsumenckim
 • 4. Podsumowanie

Część VI. Wpływ nowych technologii na rynek ubezpieczeń

Rozdział 1. Nowe technologie na pograniczu opieki zdrowotnej i działalności ubezpieczeniowej

 • 1. Nowe technologie w ochronie zdrowia
 • 2. Świadczenia zdrowotne a nowe technologie
 • 3. Obowiązek ubezpieczeniowy świadczeniodawców
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Świadczeniodawcy wykonujący działalność leczniczą
  • 3.3. Świadczeniodawcy niewykonujący działalność leczniczej
 • 4. Szkody medyczne
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych
  • 4.3. Niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • 5. Postępowanie likwidacyjne w szkodach medycznych
  • 5.1. Uwagi ogólne
  • 5.2. Ustalenie stanu faktycznego
  • 5.3. Ocena zasadności roszczeń
  • 5.4. Ocena wysokości świadczeń
 • 6. Podsumowanie

Rozdział 2. Uwagi w sprawie wykorzystania nowych technologii w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Tak zwane sprawy odszkodowawcze
 • 3. Nowe technologie
 • 4. Automatyzacja likwidacji szkód
 • 5. Nowy model
 • 6. Zamiast konkluzji

Rozdział 3. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Istota przestępczości ubezpieczeniowej
 • 3. Nowe technologie odpowiedzią na współczesne wyzwania antyfraudowe
 • 4. Zagrożenia wynikające ze stosowania sztucznej inteligencji
 • 5. Podsumowanie

Część VII. InsurTech w wybranych krajach

Rozdział 1. InsurTech we Włoszech

 • 1. Zarys InsurTech we włoskim systemie prawnym
  • 1.1. Rozwój InsurTech we Włoszech
  • 1.2. Włoskie przepisy prawne mające zastosowanie do InsurTech
 • 2. Wybrane obszary zastosowania InsurTech we Włoszech
  • 2.1. Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze ubezpieczeń
  • 2.2. Wybrane rozwiązania oparte na AI wykorzystywane w sektorze ubezpieczeń
 • 3. Podsumowanie

Rozdział 2. InsurTech w Brazylii

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ramy regulacyjne branży ubezpieczeń w Brazylii
 • 3. Piaskownica Regulacyjna dla InsurTech
 • 4. Otwarty System Ubezpieczeń
 • 5. InsurTech – przegląd najważniejszych technologii i produktów
 • 6. Podsumowanie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 505
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 500 g
 • ISBN: 978-83-8291-426-9
 • EAN: 9788382914269
 • Kod serwisu: 00952800

Kategorie