Tom VIII B. Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej. Komentarz wyczerpująco omawia przepisy wraz z najnowszymi zmianami: ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.)... więcej ›

Opis książki

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej.

Komentarz wyczerpująco omawia przepisy wraz z najnowszymi zmianami:

 • ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) (art. 120–327),
 • ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.) (art. 872, 47989–479129).

Tom VIIIB stanowi omówienie istotnych kwestii jak:

 • znaki towarowe i prawa ochronne – w tym: znak towarowy, wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny, zgłoszenie znaku towarowego i jego rozpatrywanie, postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych oraz w sprawie sprzeciwu, prawa ochronne na znaki towarowe, unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy;
 • oznaczenia geograficzne – przedstawiono kwestie odnoszące się do zgłoszenia oznaczenia geograficznego i jego rozpatrywania, praw z rejestracji na oznaczenie geograficzne, a także ich unieważnienia i wygaśnięcia;
 • topografie układów scalonych – w tym zakresie uwzględniono zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii oraz prawa z rejestracji topografii;
 • opłaty (w tym: rodzaje, termin do ich uiszczenia oraz jego przywrócenie, zwolnienie i odroczenie opłaty), rejestry i dokumenty (w tym: rodzaje i skutki wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji, upoważnienie Prezesa Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia kwestii odnoszących się do rejestru i wzorów) oraz ogłoszenia urzędowe (m.in. ich przedmiot i miejsce publikacji);
 • strona, pełnomocnicy, terminy, dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji, środki zaskarżenia oraz informacje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym – wyjaśniono m.in. pojęcie strony, pełnomocnika, a także omówiono kwestie związane z zakresem i formą pełnomocnictwa, kosztami tłumaczenia, ponownym rozpatrzeniem sprawy, dostępem do akt, skargą nadzwyczajną do sądu administracyjnego;
 • postępowanie sporne – ukazano zakres sprawy, wniosek o wszczęcie postępowania, zawiadomienie o rozprawie, zasadę jawności, formę decyzji, tryb postępowania;
 • Urząd Patentowy – jego zadania i organizacja, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy w nim urzędujący, ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • dochodzenie roszczeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych oraz znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w postępowaniu cywilnym;
 • przepisy karne, które przewidują ponoszenie odpowiedzialności m.in. za przywłaszczenie autorstwa, zgłoszenie do rejestracji przez nieuprawnionego, oznaczenie towaru podrobionym znakiem towarowym, wprowadzanie do obrotu towaru oznaczonego znakiem towarowym mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony;
 • wyciąg z przepisów KPC (art. 872, 47989-479129) dotyczących postępowania w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny, odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Komentarz jest dziełem kilku Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych.

Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków: notariuszy, sędziów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki.


Komentarze Prawa Prywatnego to:

 • Najnowsze zmiany legislacyjne.
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna.
 • Wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć.
 • Szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.
 • Szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach.
 • Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień – argumenty do obrony własnych racji.
 • Najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie.
 • Gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1564
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1940 g
 • ISBN: 978-83-8235-226-9
 • EAN: 9788382352269
 • Kod serwisu: 00897200

Kategorie