dr Michał Bohaczewski

Doktor nauk prawnych i francuski docteur en droit, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej.