Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 159,20 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Publikacja zawiera autorską interpretację stosowania przepisów ustaw oraz najnowsze orzecznictwo w tym zakresie... więcej ›

Opis książki

Najnowszy na rynku komentarz do ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Publikacja zawiera zebrane w jednym miejscu informacje dotyczące:

 • postępowania w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację;
 • zasad współpracy z Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy, w zakresie pomocy publicznej.;
 • zasad współpracy z ministrem właściwym do spraw rolnictwa z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy, w zakresie pomocy publicznej;
 • zasad i trybu zwrotu pomocy publicznej;
 • zasad monitorowania pomocy publicznej.

Komentarz zachowuje układ ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej, z licznymi powiązaniami z innymi aktami prawnymi w szczególności z kodeksem postępowania administracyjnego i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o ustawie o postępowaniu w sprawie pomocy publicznej z autorską interpretacją jej stosowania,
 • uwzględnienie najnowszych zmian legislacyjnych, dorobku doktryny i orzecznictwa,
 • dokładnie omówiona istota pomocy publicznej,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, że zobowiązana jest ona stosować przepisy unijne dot. pomocy publicznej. Aby zapewnić zgodność udzielanej pomocy w Polsce z prawem wspólnotowym. Ustawa o postępowaniu w sprawie pomocy publicznej w drożyła częściowo dyrektywę Komisji 80/723/EWG EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (Dz.Urz. WE L 195 z 29.07.1980) ostatnio zmienioną przez dyrektywę 2000/52/WE (Dz.Urz. WE L 193 z 29.07.2000).

Tylko w naszym komentarzu znajdą Państwo tak szczegółowo omówione zagadnienia z zakresu pomocy publicznej.

Książka jest kompleksową odpowiedzią na na pytania, które mogą sprawiać najwięcej problemów w procesie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Czym różni się pomoc publiczną od pomocy de minimis?
 • Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną?
 • Kto dokonuje notyfikacji?
 • Kto podlega przepisom o pomocy publicznej?
 • Co to jest pomoc de minimis?
 • Co nazywamy pomocą indywidualną?
 • Czy pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych dotyczy obowiązek notyfikacji?
 • Czy projekt pomocy indywidualnej udzielanej w ramach wyłączeń grupowych wymaga uzyskania opinii prezesa UOKiK?
 • Informacji dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Czy czynność prawna w formie decyzji może tworzyć nową normę porządku prawnego?
 • Czy postępowanie związane z wydaniem zaświadczenia w zakresie pomocy de minimis jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów KPA?
 • Czy osobom prywatnym może zostać udzielona pomoc publiczna (de minimis)?
 • Czy pomoc publiczna przewidziana w akcie normatywnym musi być zatwierdzona przez Komisję Europejską?
 • Kiedy zmiany w pomocy istniejącej wymagają notyfikacji?
 • Co wskazuje mapa pomocy regionalnej?
 • Jak liczona jest maksymalna intensywność pomocy regionalnej?
 • Jaką formę może przyjąć oświadczenie woli beneficjenta?
 • Kiedy może być wszczęte postępowanie wykonawcze egzekucyjne?
 • Co bierze pod uwagę organ administracyjny wymierzający administracyjną karę pieniężną?
 • Kiedy administracyjną kara pieniężna nie może zostać nałożona?
 • W jaki sposób możliwe jest odwołanie od decyzji prezesa UOKiK nakładającej kare? pieniężną?
 • Jak wygląda odwołanie od decyzji administracyjnej ministra właściwego ds. rolnictwa?

Z uwagi na swoją zawartość komentarz jest nieocenionym wsparciem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla wszystkich innych osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.


Fragment z recenzji

(...) Komentarz jest źródłem cennej wiedzy dotyczącej postępowania w zakresie pomocy publicznej, w tym udzielanej w ramach funduszy europejskich w latach 2021-2027, co jest szczególnie istotne w obliczu rozpoczęcia realizacji w Polsce programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej. Komentowana ustawa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa, w tym: postępowanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy indywidualnej na restrukturyzację oraz zasady współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa z Komisją Europejską, podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy. Ponadto komentowana ustawa wskazuje zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania decyzji Komisji nakazującej taki zwrot oraz zasad monitorowania pomocy. Komentarz podejmuje ważne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia z zakresu pomocy publicznej. Komentowana ustawa wraz z rozporządzeniami wykonawczymi ma bowiem znaczenie dla działań podejmowanych przez podmioty zaangażowane w udzielanie i kontrolę pomocy publicznej oraz jej beneficjentów. (...)

dr hab. Inga Kawka, prof. UJ
Katedra Prawa Europejskiego
Wydział Prawa i Administracji UJ

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 188
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 320 g
 • ISBN: 978-83-8291-836-6
 • EAN: 9788382918366
 • Kod serwisu: 00976400

Kategorie