Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi + wzory do pobrania

 • 199,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Poradnik szczegółowo omawia zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na 2024 r. z uwzględnieniem zmian zaistniałych w 2022 i 2023 r. Pomocnym dodatkiem są wzory uchwał do pobrania. ... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe omówienie zasad sporządzania wieloletniej prognozy finansowej na 2024 r. z uwzględnieniem zmian zaistniałych w 2022 i 2023 r.

Wieloletnie prognozowanie finansowe ulega zmianom nie tylko wskutek kolejnych nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ale także wobec pojawiania się nowych instytucji prawnych (np. umowy wsparcia), czy też uwarunkowań o charakterze obiektywnym (np. wojna w Ukrainie, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii). W związku z zaistniałymi w ostatnich kilku latach sytuacjami kryzysowymi ustawodawca istotnie zmodyfikował dla lat 2022-2025 reguły warunkujące uchwalenie budżetu i WPF (art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych). Zmiany mające znaczenie dla WPF w 2022 r. były dokonane przez następujące akty prawne:

 • ustawę 15.9.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła tzw. dodatek energetyczny,
 • ustawę z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1964),
 • ustawę z 5.8.2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692),
 • ustawę z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Poza zmianą dokonaną w 2022 r, w dalszym ciągu aktualne (przy ustalaniu spełnienia relacji spłaty zobowiązań) są konstrukcje przyjęte w okresie epidemii COVID-19 (dokonane w 2020 i 2021 r.).

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2024 r. powinna uwzględnić zmiany dokonane w latach 2020-2023 r., które dotyczą przede wszystkim:

 • ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w tym zmiany sposobu obliczania dochodów bieżących i wydatków bieżących (w związku z epidemią COVID-19, wojną w Ukrainie, systemowymi problemami w finansowaniu JST );
 • wyłączeń z ograniczenia spłaty zobowiązań związanych z epidemią COVID-19 i finansowaniem budżetów JST ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (w ramach Rządowego Programu „Polski Ład");
 • zmienionych do 2025 r. zasad ustalania relacji równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych;
 • konieczności precyzyjnego zidentyfikowania wszystkich źródeł przychodów wykonywanych przez JST (np. spłata pożyczek, nadwyżka środków związanych z dochodami i wydatkami realizowanymi w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu);
 • reguł zaciągania długu na podstawie zobowiązań „spłacanych wydatkami";
 • zasad restrukturyzacji zadłużenia JST;
 • zaciągania zobowiązań na programy, projekty, zadania współfinansowane ze środków europejskich;
 • zasad zaciągania pożyczek w państwowych i samorządowych osobach prawnych (art. 90 ustawy o finansach publicznych);
 • zaciągania długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja).

W tej książce wyjaśniono m.in. następujące zagadnienia:

 • jaki jest charakter prawny WPF i jej moc obowiązująca,
 • co oznacza realistyczność WPF,
 • jaką rolę pełnią objaśnienia przyjętych w WPF wartości,
 • jakie są metodologiczne podstawy prognozowania wartości finansowych w WPF,
 • czy można uchwalić WPF mimo niespełniania relacji spłaty zobowiązań,
 • jak opracować program naprawczy,
 • jak obliczać wskaźnik spłaty zobowiązań,
 • jakie zobowiązania tworzą dług JST,
 • czy należy w WPF prognozować kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji,
 • czy można uchwalić budżet i WPF mimo niezachowania relacji spłaty zobowiązań,
 • jakie zmiany związane z obliczaniem wskaźnika spłaty zobowiązań spowodowała epidemia COVID-19,
 • jakie zmiany związane z obliczaniem wskaźnika spłaty zobowiązań spowodowała wojna w Ukrainie,
 • jakie są zasady ustalania zasady spełnienia zasady zrównoważenia wydatków bieżących budżetu dochodami bieżącymi budżetu,
 • w jaki sposób należy prezentować w WPF dług spłacany wydatkami,
 • co oznacza zmiana ustawowej definicji wolnych środków,
 • w jaki sposób należy stosować ustawowe wyłączenia z obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań,
 • jak należy obliczyć wartość poszczególnych przychodów budżetu JST,
 • jak należy dokonywać zmian w WPF,
 • jaka jest rola uchwały w sprawie WPF dla zaciągania zobowiązań wieloletnich,
 • jak prawidłowo zaciągnąć zobowiązanie dłużne podlegające wyłączeniu z relacji spłaty zobowiązań w zakresie finansowania wkładu krajowego,
 • co jest przedsięwzięciem w rozumieniu WPF,
 • czy umowa dotycząca odbioru odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem,
 • jak prognozować przedsięwzięcia finansowane ze środków europejskich,
 • co oznacza zgodność WPF z uchwałą budżetową i jaki jest zakres tej zgodności,
 • jak zmiany w budżecie należy pokazać w WPF w roku bazowym i latach kolejnych.

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów dodatkowych uzupełniających publikację.

Pobierz omawiane w publikacji wzory dokumentów:

 • uchwała w sprawie WPF wraz z załącznikami (wykaz przedsięwzięć wieloletnich itp.),
 • uchwała w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia,
 • uchwała w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet JST w zakresie prowadzenia przedsięwzięć określonych w WPF (wraz z załącznikami),
 • uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 • uchwała w sprawie WPF zawierające jedynie informację o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięcia,
 • informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2023
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 418
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-8291-520-4
 • EAN: 9788382915204
 • Kod serwisu: 00958300

Kategorie