Nowość Bestseller

Egzaminy wstępne 2024. Teksty ustaw z zaznaczeniami. Aplikacje adwokacka i radcowska + dostęp do testów online

 • 199,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zbiór wyciągów najważniejszych aktów prawnych niezbędnych do zdania egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i aplikację radcowską w 2024 roku, z przydatnymi oznaczeniami. Publikacja zawiera starannie wyselekcjonowane fragmenty aktów prawnych, które stanowiły podstawę do... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

PLANER. Egzamin wstępny na aplikacje adwokacką i radcowską 2024 za 25,00 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Zbiór wyciągów najważniejszych aktów prawnych niezbędnych do zdania egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i aplikację radcowską w 2024 roku, z przydatnymi oznaczeniami.

Publikacja zawiera starannie wyselekcjonowane fragmenty aktów prawnych, które stanowiły podstawę do tworzenia pytań egzaminacyjnych w latach 2010-2023. Treści artykułów, będących fundamentem pytań i odpowiedzi, zostały oznaczone na szaro. Opracowane w ten sposób teksty ustaw umożliwią skoncentrowanie się na najważniejszych zagadnieniach. Stan prawny na dzień 1.1.2024 r. Obejmuje zmiany obowiązujące do 30.9.2024 r., opublikowane do 3.1.2024 r.

Na marginesach, w kółkach, umieszczone są liczby wskazujące, ile razy padło pytanie dotyczące konkretnego artykułu. Pytania egzaminacyjne często się powtarzają, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na te, które były przedmiotem egzaminów w poprzednich latach.

Aby zapewnić skuteczną naukę i weryfikacje wiedzy książka zawiera miesięczny dostęp do testów online opracowanych zgodnie z wykazem ustaw wymaganych na egzaminie adwokackim/radcowskim.

Zbiór aktów został sporządzony na podstawie wykazu Ministerstwa Sprawiedliwości z 2023 r. W przypadku gdy po opublikowaniu nowego wykazu na egzaminy w 2024r. okaże się, że w publikacji nie ma wszystkich tekstów aktów stanowiących podstawę egzaminów wstępnych, stosowna aktualizacja zostanie opublikowana na stronie aktualizacje.beck.pl

Spis treści

Wstęp

Statystyka pytań z poszczególnych ustaw z lat 2010–2023

1. Prawo wekslowe - wyciąg

2. Kodeks postępowania administracyjnego - wyciąg

3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - wyciąg

4. Kodeks cywilny - wyciąg

5. Kodeks postępowania cywilnego - wyciąg

6. Kodeks wykroczeń - wyciąg

7. Kodeks pracy - wyciąg

8. Prawo o adwokaturze - wyciąg

9. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - wyciąg

10. Ustawa o radcach prawnych - wyciąg

11. Prawo spółdzielcze - wyciąg

12. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich - wyciąg

13. Prawo o stowarzyszeniach - wyciąg

14. Ustawa o samorządzie gminnym - wyciąg

15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wyciąg

16. Ustawa o własności lokali - wyciąg

17. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - wyciąg

18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg

19. Kodeks karny - wyciąg

20. Kodeks postępowania karnego - wyciąg

21. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg

22. Ustawa o gospodarce nieruchomościami - wyciąg

23. Ustawa o samorządzie powiatowym - wyciąg

24. Ustawa o samorządzie województwa - wyciąg

25. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - wyciąg

26. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wyciąg

27. Kodeks karny skarbowy - wyciąg

28. Kodeks spółek handlowych - wyciąg

29. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - wyciąg

30. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - wyciąg

31. Prawo o ustroju sądów powszechnych - wyciąg

32. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - wyciąg

33. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - wyciąg

34. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - wyciąg

35. Prawo upadłościowe - wyciąg

36. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - wyciąg

37. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - wyciąg

38. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - wyciąg

39. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - wyciąg

40. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa - wyciąg

41. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - wyciąg

42. Ustawa o prawach konsumenta - wyciąg

43. Prawo restrukturyzacyjne - wyciąg

44. Prawo o prokuraturze - wyciąg

45. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym - wyciąg

46. Ustawa o Sądzie Najwyższym - wyciąg

47. Prawo przedsiębiorców - wyciąg

48. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - wyciąg

Pliki do pobrania

Testy prawnicze C.H.Beck

Darmowy dostęp do testów prawniczych

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca miesięczny dostęp do serwisu.

Zarejestruj kod ze zdrapki i odbierz dostęp do testów z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką/radcowską.

Sprawdź szczegóły: testy-prawnicze.pl

Rozwiązuj testy na komputerze i smartfonie | Dwa tryby: nauki oraz egzaminu | Twórz własne testy | Wykorzystaj system powtórek | Analizuj swoje postępy | Korzystaj z aktualnych podstaw prawnych

Szczegóły

 • Seria: Aplikacje prawnicze
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1166
 • Wymiary: 205x290 mm
 • Waga: 2130 g
 • ISBN: 978-83-8356-221-6
 • EAN: 9788383562216
 • Kod serwisu: 00998600

Kategorie

Tagi