Leksykony obcojęzyczne

Podręczne źródła informacji.

Usystematyzowane zbiory najważniejszych pojęć stanowiące przewodniki po istotnych uregulowaniach dotyczących konkretnej dziedziny. W wielu przypadkach polskie pojęcia zostały przetłumaczone na język angielski. Leksykon może stanowić podręczne źródło informacji, praktyczne w korzystaniu zarówno z uwagi na alfabetyczny układ omawianych pojęć, jak i ich syntetyczne ujęcie.