Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 319,20 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Publikacja zawiera szczegółowy opis podstaw... więcej ›

Opis książki

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego.

Publikacja zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.

Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karnego gospodarczego, jego funkcji oraz wyjaśnia specyfikę prawa karnego gospodarczego, w tym – specyfikę podstaw odpowiedzialności karnej za przestępstwo gospodarcze. W pierwszej części tomu zostały także omówione kwestie pojęcia przestępstwa gospodarczego oraz podmiotu przestępstwa, strony podmiotowej oraz przedmiotowej.

W drugiej części zawarto także analizę poszczególnych najważniejszych przestępstw związanych z obrotem gospodarczym, takich jak przestępstwa:

 • niegospodarności,
 • prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej,
 • przekupstwa gospodarczego,
 • prania pieniędzy,
 • oszustwa gospodarczego,
 • przeciwko wierzycielom,
 • przeciwko przetargom publicznym,
 • przeciwko oznaczeniom produktów,
 • przeciwko informacji gospodarczej,
 • naruszenia tajemnicy gospodarczej,
 • przeciwko funduszom oraz innych wybranych przestępstw gospodarczych.

Drugie wydanie Prawa karnego gospodarczego uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, w tym wynikające z:

 • ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1170 ze zm.), która uchyliła ustawę z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1206 ze zm.). Ustanowienie nowych regulacji wynikało z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.11.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (Dz.Urz. UE L Nr 335, s. 1). Przepisy te nałożyły na zakłady nowe wymagania co do wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem (m.in. system zarządzania ryzykiem, własna ocena ryzyka i wypłacalności) oraz nowe wymagania dotyczące przedkładania sprawozdań dotyczących kondycji finansowej zakładów do organu nadzoru;
 • ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), która zastąpiła ustawę z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; nowe przepisy w tej dziedzinie mają na celu przebudowę i reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w związku z realizacją „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz ,,Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”;
 • ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Dostosowanie europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force, a także usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich, których systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wykazują znaczące braki;
 • ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zapewniającej stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które będzie stosowane od 25.5.2018 r. Przedmiotowy zakres zastosowania ustawy odpowiada zakresowi zastosowania rozporządzenia, co oznacza, że ustawa odnosi się do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących lub mających stanowić część zbioru danych. Poza organami i instytucjami powoływanymi na podstawie rozporządzenia 2016/679, adresatami, wynikających z regulacji obowiązków, są z kolei administratorzy oraz podmioty przetwarzające. Ustawodawca wprowadził do regulacji przepis określający zakres zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla bezpieczeństwa narodowego państwa. Ustawa ma zastosowanie także do przetwarzania danych osób przebywających w Unii, przez administratora lub podmiot przetwarzający niemający jednostek organizacyjnych w Unii, jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z: oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą, w Unii – niezależnie od tego, czy wymaga się od tych osób zapłaty, lub monitorowaniem ich zachowania, o ile do zachowania tego dochodzi w Unii;
 • ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118 ze zm.), która ma na celu m.in. usprawnienie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez zwiększenie stopnia elektronizacji prowadzenia działalności. Ustawa wprowadza także nowe formy zawierania umów, tak aby zapewnić dalszy rozwój cyfryzacji państwa i gospodarki. Regulacja ma wpływ na abonamentów oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych poprzez umożliwienie im zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej. Zmiana ma pozytywny wpływ na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku telekomunikacyjnym;
 • ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1375), której celem jest dostosowanie brzmienia przepisów karnych odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia do zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą oraz ich doprecyzowania;

Książka – dzięki swojej szczegółowości i usystematyzowaniu – będzie przydatna zarówno dla radców prawnych, by umiejętnie doradzili przedsiębiorcom, w jaki sposób prowadzić działalność, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej; jak i dla adwokatów, sędziów oraz prokuratorów, jeśli już dojdzie do etapu prowadzenia spraw przed sądem. Skorzystają z niej także aplikanci wszystkich zawodów prawniczych i ambitni studenci. Publikacja jest przydatna również dla samych przedsiębiorców i ich pracowników działów prawnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2018
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 756
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1280 g
 • ISBN: 978-83-812-8882-8
 • EAN: 9788381288828
 • Kod serwisu: 00631300

Kategorie